Cáp sạc các loại

SALE
Cáp sạc từ hít nam châm borophone bu1 type-c
SALE
Bộ sạc điện thoại iphone X linh kiện

Cáp sạc iphone

15.000₫
SALE
Cáp sạc 4 đầu (iphone456 , sam sung , nokia)
SALE
Cáp sạc đa năng 10 đầu dài

Cáp sam sung

15.000₫
SALE
HDMI sam sung MHL (đa năng)

HDMI sam sung MHL (đa năng)

143.000₫
150.000₫
SALE
Cáp OTG V3

Cáp OTG V3

19.000₫
20.000₫
SALE
HDMI ra HDMI nhỏ dung cho may  tinh
SALE
Cáp sạc iphone 4

Cáp sạc iphone 4

19.000₫
20.000₫
SALE
Đầu cáp OTG

Đầu cáp OTG

19.000₫
20.000₫
SALE
Cáp HDMI sam sung

Cáp HDMI sam sung

95.000₫
100.000₫
SALE
Cáp sam sung 3m

Cáp sam sung 3m

48.000₫
50.000₫
SALE
Cáp sạc iphone 3m

Cáp sạc iphone 3m

48.000₫
50.000₫
SALE
Cáp hdmi ra VGA

Cáp hdmi ra VGA

95.000₫
100.000₫
SALE
Cáp sạc iphone 5,6,7 lưới màu (loại 2)
SALE
Cáp sạc iphone 5,6.7 hoco x1 (loại 1)
SALE
Cáp 2 đầu hdmi 1,5 m

Cáp 2 đầu hdmi 1,5 m

38.000₫
40.000₫
SALE
Cáp sạc sam sung usam 098

Cáp sạc sam sung usam 098

48.000₫
50.000₫
SALE
Cáp sạc type usam 098

Cáp sạc type usam 098

67.000₫
70.000₫
SALE
Cáp sạc 3 đầu móc khóa

Cáp sạc 3 đầu móc khóa

24.000₫
25.000₫
0962 814 380