-Tất cả các sản phẩm của phụ kiện smart điều được 1 đổi 1 trong vòng 1 tháng nếu trong quá trình xử dụng xảy ra lỗi 

-Hỗ trợ bảo hành cho tất cả các sản phẩm trong vòng 12 tháng

0962 814 380