Thiết bị, phụ kiện phát LiveStream

Mic thu âm PM10

523.000₫

Sound card sd-k10

570.000₫

Sound card max 730 pro

1.045.000₫

Màn lọc mic

95.000₫

Sound card k10

760.000₫

Chân kẹp mic

143.000₫

Cáp livestream ma2

238.000₫

Cáp livestram ma1

238.000₫

Sound card v8

855.000₫
0962 814 380